Dobrodošli v Odvetniški pisarni Šavel

V Odvetniški pisarni Šavel pravno svetujemo, zagovarjamo in zastopamo stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavljamo listine in zastopamo stranke v njihovih pravnih razmerjih. Odvetnik Miha Šavel je skladno z Zakonom o odvetništvu vpisan v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije.

V Odvetniški pisarni Šavel se zavedamo, da je znanje samo po sebi moč, zato bomo z našim znanjem svojim strankam pomagali do rešitve njihovih pravnih razmerij in sporov. Poslanstvo odvetniške pisarne je namreč razreševanje in ne ustvarjanje sporov. Potrudili se bomo, da bomo strankam temeljito pojasnili njihovo pravno situacijo in da si bomo zanjo prizadevali poiskati najugodnejšo rešitev.

Odvetnik MIHA ŠAVEL

Odvetnik Miha Šavel je diplomiral leta 2008 na Pravni fakulteti Univerze Mariboru na področju odškodninskega prava z oceno cum laude. Leta 2008 je prejel rektorjevo nagrado za najboljšega študenta Pravne fakultete v svoji generaciji. Od leta 2008 do 2010 je opravljal pripravništvo na Višjem sodišču v Mariboru. V letu 2011 se je po opravljenem pravniškem državnem izpitu zaposlil na Okrožnem sodišču v Murski Soboti, kjer je delo opravljal kot višji pravosodni svetovalec na področju kazenskega prava. Leta 2013 se je zaposlil na Univerzi v Mariboru, kjer je do konca leta 2016 in do odločitve o samostojni poklicni poti ter opravljanju odvetniškega poklica, opravljal delo Vodje službe za pravne in splošne zadeve.
Odvetnik Miha Šavel je strokovnjak predvsem za kazensko, delovno in civilno pravo, sicer pa pravno svetuje na vseh pravnih področjih, zagovarja in zastopa stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi, sestavlja listine in zastopa stranke v drugih pravnih razmerjih.
Odvetnik komunicira tudi v nemškem, angleškem, srbskem in hrvaškem jeziku.
Stranke sprejema po predhodnem dogovoru.
Odvetnik Miha Šavel je uvrščen na seznam zagovornikov po uradni dolžnosti in na seznam odvetnikov, ki izvajajo storitve brezplačne pravne pomoči

Kontakt

Naslov

Kerenčičeva ulica 2

9250 Gornja Radgona

Telefon / Faks

T: 02 564 33 02

F: 02 564 33 04

Dežurna številka

031 313 242

Dosegljivost 24h